Hellig Øbben i Karup

I nogle meget smukke naturomgivelser finder vi nord for Karup kilden, som hedder Hellig Øbben eller Helliggøbben. Stedets præst indberetter 1638: ”Ved denne kilde skal i gamle dage være brugt megen superstition (overtro)”.

Det fortælles også, at kilden mistede sin helbredende virkning, da en bonde vaskede sin skabede hest i den, og selv om tre præster ihærdigt forsøgte at bringe de magiske evner tilbage til kilden ved at læse hellige bønner over den, lykkedes det ikke.

Den vandrige kilde ligger ved gården Røllen lidt nord for Karup Kirke.

Hvad betyder Øbben?

Der har været mange forskellige forsøg på at tolke navner Hellig Øbben. Men ifølge den nyeste stednavneforskningen har navnet betydningen ”den hellige hånds kilde”, og det skal udtales Helliggøbben. Der findes faktisk adskillige paralleller i kirkekunsten som eksempelvis et motiv i flere kalkmalerier, hvor Guds ånd kommer ned fra Himmelen.

Sognenavnet Karup udspringer af det gammelnordiske mandsnavn Katha.

Regler for helligkildernes brug

For at helligkildens magiske evner skulle virke, var der var visse regler, som måtte overholdes. For eksempel skulle hele turen til kilden og hjem igen foregå i total stilhed, og det var forbudt at hilse på de folk, som man eventuelt mødte på hele turen.

Efter man var blevet behandlet, eller havde drukket, af kildens vand, satte den besøgende en ny keramikkrukke med en pengegave ved siden af kilden, og de syge blev iført nyt tøj.

Både keramikkrukkerne og det aflagte tøj blev solgt til den højestbydende, og det indkomne beløb blev, sammen med pengegaverne, skænket til kirken.

Der var særlige regler for børn, som skulle drikke af kildens vand tre gange, og hver gang de drak måtte de spejle sig i vandet, eller havde behandlingen ikke den optimale virkning. 

Besøgstider

De to største besøgsdage ved helligkilderne var Sankt Valborgaften den 30. april og Sankt Hansaften den 23. juni.

Der er ingen tvivl om, at Sankt Valborg-festen har afløst den hedenske frugtbarhedskult, hvor man fejrede det kommende forår ved at afbrænde bål, som skulle holde onde magter borte for at sikre en god vækst for den såsæd, der var lagt i jorden.

De hedenske solhvervsfester, hvor den lyse tids højdepunkt blev fejret, er blevet til Sankt Hans fest.

Desuden har kilderne også været flittigt søgt på den festdag, som var knyttet til de helgener, der har givet navn til dem.

Del denne side

Karup Kirke

Karup Kirke er en romansk kirke, som har nogenlunde samme udseende i det ydre som lige efter opførelsen.

Læs mere om Karup Kirke

Romansk gravsten

En tidlig romansk gravsten fra Tømmerby Kirke med indskriften "Guds højre hånd".